Οι εξαρτήσεις από ουσίες έρχονται είτε ως αιτία είτε ως αποτέλεσμα πολλών διαταραχών ψυχικών ή προβλημάτων υγείας, δημιουργώντας μια περίπλοκη κλινική εικόνα.