Άνοια είναι ένας  όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα συμπτώματα μιας μεγάλης ομάδας ασθενειών που προκαλούν σταδιακή παρακμή στη λειτουργία ενός ατόμου. Είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την απώλεια της μνήμης, διανοητικότητας, λογικής, κοινωνικότητας και αυτών που θεωρούνται φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα: Τι είναι η άνοια;

 Η άνοια επηρεάζει κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Κάποιο άτομο μπορεί να αρχίσει να χάνει την ικανότητα να χειρίζεται χρήματα ή να παίρνει σοβαρές επιχειρηματικές αποφάσεις απ' την αρχή, ενώ κάποιο άλλο άτομο μπορεί να διατηρήσει τις ικανότητες για μεγαλύτερο διάστημα.

Ωστόσο, αργά ή γρήγορα οι ικανότητες του θα ελαττωθούν και το άτομο με άνοια δεν θα μπορεί να παίρνει τις δικές του αποφάσεις για οικονομικά ή νομικά ζητήματα.

Διαβάστε περισσότερα: Έγκαιρος προγραμματισμός και θέματα διαχείρισης στην ανοια

 Οι πρόωρες ενδείξεις άνοιας είναι πολύ ανεπαίσθητες και ασαφείς και αρχικά μπορεί να μην είναι έκδηλες. Επίσης οι πρόωρες ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Συνήθως όμως, τα άτομα αρχικά φαίνεται ότι παρατηρούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μνήμη, ειδικά να θυμούνται πρόσφατα περιστατικά.

Διαβάστε περισσότερα: Διάγνωση της άνοιας