Συνήθως, τα µέλη µιας οικογένειας που βιώνουν τις συνέπειας της εξάρτησης και του εθισμού αναπτύσσουν µηχανισµούς αυτοάμυνας. Ιδού µερικές από τις πιθανές αντιδράσεις:

•  Περιορισμός κάθε µορφής επικοινωνίας.
•  Αποφυγή κάθε συζήτησης σχετικά µε το πρόβλημα και τα συναισθήματα που αυτό γεννά.
•  Απόκρυψη του προβλήματος από τον κοινωνικό περίγυρο.
•  Ανάληψη των υποχρεώσεων που ο πάσχων αδυνατεί να εκπληρώσει.
•  Αισθήματα αγανάκτησης, θυμού, αποστροφής, µοναξιάς, φόβου αλλά και ντροπής.