Η κατάθλιψη (γνωστή και ως μείζων κατάθλιψη ή μείζων καταθλιπτική διαταραχή) είναι μια ψυχιατρική διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τη συμπεριφορά και την ευρύτερη υγεία ενός ατόμου. Μπορεί να προκληθεί από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. πίεση στο περιβάλλον της δουλειάς, ρουτίνα της καθημερινότητας, οικογενειακό περιβάλλον κ.ά.).

Πολλά πανεπιστήμια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα έχουν επικεντρωθεί στον προσδιορισμό της γενετικής βάσης της κατάθλιψης και των διάφορων μορφών της. Πειράματα και αποτελέσματα από το πρόγραμμα Genecept Assay™ (Genecept) του ερευνητικού κέντρου ψυχικής υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες GENOMIND έδειξαν την γενετική συσχέτιση μεταξύ γονιδίων στα χρωμοσώματα και της πάθησης αυτής. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι παρακάτω ασθένειες και βρέθηκαν τα παρακάτω γονίδια:

 

Διαβάστε περισσότερα: Γενετική & Κατάθλιψη (Μέρος Α'): Μια πρώτη ματιά