Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις κάποιου προβλήματος, έτσι ώστε να αναπτύξει κανείς εξάρτηση. Είναι εύκολο να αναπτύξει κανείς εξάρτηση και να εθιστεί σε δραστηριότητες και πρακτικές χωρίς ο ίδιος ή το άμεσο ή το ευρύτερο περιβάλλον του ν’ αντιληφθούν το πρόβλημα.