Οδηγίες για γυναίκες με αγωγή για διπολική διαταραχή που πρόκειται να μείνουν ή είναι έγκυοι.

Εάν μια γυναίκα αποσκοπεί στο να μείνει έγκυος, θα πρέπει πρώτα να της δοθούν πληροφορίες για την αντισύλληψη καθώς και για τους κινδύνους που υπάρχουν τόσο για την ίδια όσο και για το αγέννητο παιδί αν τελικά μείνει έγκυος. Η λήψη φαρμάκων κατά την εγκυμοσύνη συνεπάγεται κινδύνους για το μωρό. Αλλά αν σταματήσει κανείς τη θεραπεία, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να αρρωστήσει σοβαρά ξανά. Επομένως, η απόφαση για να πάρει κανείς φάρμακα είναι πολύ δύσκολη, και εξαρτάται κατά ένα μέρος από τα φάρμακα που παίρνει, καθώς και από το πόσο είναι πιθανό να αρρωστήσει ξανά αν σταματήσει να τα παίρνει.

       Συνήθως οι γιατροί οφείλουν να συμβουλεύουν τις γυναίκες που παίρνουν αντιψυχωτικά φάρμακα, να συνεχίσουν να τα παίρνουν σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αν αυτές οι γυναίκες είναι σχετικά καλά, αλλά πολύ πιθανό να ξανααρρωστήσουν κατά την περίπτωση διακοπής των φαρμάκων. Αν κάποιος παίρνει λίθιο μπορεί να συμβουλευθεί να το σταματήσει βαθμιαία ή να το αλλάξει με κάποιο αντιψυχωτικό φάρμακο. Κατά την περίπτωση, όμως, που κάποια γυναίκα συνεχίζει να παίρνει λίθιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το ποσοστό του λιθίου στο αίμα θα πρέπει να ελέγχεται κάθε τρεις βδομάδες στην αρχή, κάθε εβδομάδα μετά από την 36ηεβδομάδα, και όλες τις 24 ώρες κατά τη διάρκεια της γέννας. Επίσης, οι εγκυμονούσες γυναίκες οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να πίνουν πολύ νερό για όσο διάστημα λαμβάνουν το λίθιο. Τα ακόλουθα φάρμακα δε θα πρέπει συνήθως να δίνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης:

  • Valproate
  • Carbamazepine
  • Benzodiazepines ως μακροπρόθεσμη θεραπεία
  • Lamotrigine

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ο γιατρός της γυναίκας με Διπολική Διαταραχή οφείλει να την παρακολουθεί πιο συχνά, και να αναπτύξει ένα σχέδιο θεραπείας και φροντίδας για την εγκυμοσύνη, και κατά τη διάρκεια και μετά από τη γέννα, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για οποιοδήποτε φάρμακο που μπορεί να παίρνει. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να δειχτεί και στον γυναικολόγο της γυναίκας, και στη μαία, και στην ομάδα περίθαλψης αλλά και στον ιατρικό επισκέπτη.