Υπάρχει ένα φάσμα θεραπειών για τους ενήλικες με Διπολική Διαταραχή, που περιλαμβάνει:

- Φάρμακα για ένα επεισόδιο μανίας
-  Αντικαταθλιπτικά
-  Ψυχολογικές θεραπείες
-  Μακροπρόθεσμη θεραπεία για να σταθεροποιηθεί η διάθεση και να αποτραπεί το ενδεχόμενο επεισοδίου. Κάποια από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη μακροπρόθεσμη θεραπεία είναι ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ενός επεισοδίου μανίας.

Κατά το σχεδιασμό της θεραπείας, ο γιατρός οφείλει να συζητήσει με τον ασθενή για οποιαδήποτε θεραπεία μπορεί να είχε λάβει πιο πριν καθώς και τυχόν προτίμησή του σχετικά με τη θεραπεία. Επιπλέον, ο γιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψη του, πόσο σοβαρά είναι τα συμπτώματα του ασθενή, ποιες θεραπείες τον είχαν βοηθήσει στο παρελθόν, και να έχει επίγνωση οποιουδήποτε άλλου φαρμάκου μπορεί να παίρνει ο ασθενής.

Κάποιες θεραπείες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για έναν ασθενή ανάλογα με την ακριβή του κατάσταση. Αν ο ασθενής έχει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες θεραπείες και τις επιλογές του, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στο γιατρό του.