Τι είναι βουλιμία και τι ανορεξία;  Η βουλιμία είναι μια ελληνική λέξη που σημαίνει "το βόδι" και "η πείνα", επειδή ο πάσχων τρώει όπως ένα πεινασμένο βόδι. Ένας βουλιμικός τρώει πολύ κατά τη διάρκεια ασυγκράτητων ξεσπασμάτων κατανάλωσης τροφίμων.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της βουλιμίας είναι η βουλιμική κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ένας βουλιμικός μπορεί να καταναλώσει από 10.000 μέχρι 20.000 θερμίδες. Αυτά τα επεισόδια υπερκατανάλωσης τροφίμων συνοδεύονται συνήθως από επεισόδια καθαρτικής έξαρσης. Αυτή η κάθαρση επιτυγχάνεται με καθεμία από τις ακόλουθες μεθόδους: εμετός, καθαρτικά, διουρητικά, υποκλυσμός, καταναγκαστική σωματική άσκηση, φάρμακα που μειώνουν το βάρος και διαλείπουσες περιόδους αυστηρής δίαιτας. 
Η ανορεξία είναι μια διατροφική διαταραχή που περιλαμβάνει την ανηλεή αναζήτηση της σωματικής λεπτότητας μέσω, ουσιαστικά, της πείνας. Ο ανορεξικός εμφανίζεται συνήθως κάτισχνος, αδυνατισμένος και μπορεί να χάσει μέχρι και το 35% του βάρους του, πριν από την εμφάνιση της διαταραχής. Ο ανορεξικός δείχνει συνήθως τη προτίμησή του σε καταναγκαστικές ασκήσεις για να χάσει βάρος και είναι πολύ απασχολημένος με τον υπολογισμό των θερμίδων και την περιεκτικότητα, που παρουσιάζουν ορισμένα τρόφιμα σε λίπος. 

Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ βουλιμίας και ανορεξίας;
Αν και η ανορεξία και η βουλιμία είναι δύο διαφορετικές διατροφικές διαταραχές, μοιράζονται μερικές ομοιότητες. Και οι δύο διαταραχές συνδέονται με μια ιδεοληψία για το βάρος και την εικόνα του σώματος και οι δύο εμφανίζονται συνήθως στις λευκές γυναίκες της μεσοαστικής τάξης. Αυτές οι γυναίκες έχουν συνήθως τα χαρακτηριστικά της τελειομανίας, της ικανότητας υψηλής επίτευξης, είναι συχνά ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά επιτυχημένες και παρουσιάζουν μια μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσουν τους άλλους. 
Στη θεραπεία αυτών των διατροφικών διαταραχών, όλα τα ακόλουθα συστήνονται και για την ανορεξία και για τη βουλιμία: εισαγωγή σε νοσοκομείο, επικέντρωση στην αποκατάσταση της διατροφικής ισορροπίας του ατόμου, ομαδική, ατομική και οικογενειακή θεραπεία, συμπεριφοριστική θεραπεία και φαρμακευτική θεραπεία, συνήθως μέσω αντικαταθλιπτικών χαπιών. 
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της βουλιμίας και της ανορεξίας;
Συζητώντας τις διαφορές μεταξύ της ανορεξίας και της βουλιμίας, αυτές οι διαφορές εστιάζονται συνήθως στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην επίτευξη του στόχου του ανορεξικού ή του βουλιμικού. Για τον / την ανορεξική/ο, ο στόχος του / της είναι να χάσει βάρος με την κατανάλωση πολύ λίγων θερμίδων και την κατανάλωση τροφίμων με λίγες θερμίδες. Οι Ανορεξικοι προσπαθούν να κερδίσουν τον έλεγχο της ζωής τους, μέσω του ελέγχου της κατανάλωσης τροφίμων εκ μέρους τους. Η έναρξη της ανορεξίας είναι συνήθως στην πρώιμη εφηβεία. 

Για το βουλιμικό, ο στόχος του / της είναι να φάει χωρίς να αποκτήσει βάρος. Εντούτοις, ο βουλιμικός δεν ασκεί τον ίδιο έλεγχο, με αυτόν που ασκεί ο ανορεξικός στην κατανάλωση τροφίμων. Ο βουλιμικός τρώει στη διάρκεια των βουλιμικών κρίσεων του, καταναλώνοντας πολλά τρόφιμα συγχρόνως. Ο βουλιμικός φαίνεται φυσιολογικός στην εμφάνιση, συχνά είναι πολύ ελκυστικός, εντούτοις υπάρχουν πολλές σωματικές ανωμαλίες πάνω του. Η έναρξη της βουλιμίας συνήθως γίνεται αργά στην εφηβεία. 

Ποια από τις δυο διαταραχές θεωρείται ως η περισσότερο επικίνδυνη ; Με λίγα λογια και οι δυο είναι όμοιες στην επικινδυνότητα, και οι δύο μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο και αυτή είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη ομοιότητά τους.