Εκτύπωση

 Η άνοια επηρεάζει κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Κάποιο άτομο μπορεί να αρχίσει να χάνει την ικανότητα να χειρίζεται χρήματα ή να παίρνει σοβαρές επιχειρηματικές αποφάσεις απ' την αρχή, ενώ κάποιο άλλο άτομο μπορεί να διατηρήσει τις ικανότητες για μεγαλύτερο διάστημα.

Ωστόσο, αργά ή γρήγορα οι ικανότητες του θα ελαττωθούν και το άτομο με άνοια δεν θα μπορεί να παίρνει τις δικές του αποφάσεις για οικονομικά ή νομικά ζητήματα.

Έγκαιρος προγραμματισμός

Ο έγκαιρος προγραμματισμός μπορεί να διευκολύνει τις οικογένειες και φροντιστές να διαχειρίζονται τις υποθέσεις του ατόμου με άνοια. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι το άτομο με άνοια ίσως να μπορεί να συμμετέχει στον προγραμματισμό και να βεβαιώνεται ότι εκτελούνται οι επιθυμίες του με τον τρόπο που θα ήθελε.
Όποτε είναι δυνατόν, πάρτε συμβουλές ενόσω  το άτομο με άνοια μπορεί ακόμη να συμμετέχει στις συζητήσεις και να είναι νομικά ικανό να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα.

Οικονομικά ζητήματα

Αν κάποιος τραπεζικός λογαριασμός είναι κοινός (και στα δύο ονόματα), ο/η σύντροφος του ατόμου με την άνοια μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί το λογαριασμό χωρίς  να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις. Ωστόσο μπορεί ί να δημιουργηθούν  προβλήματα αν το άτομο με την άνοια χρησιμοποιεί  ακατάλληλα το λογαριασμό ή έχει λογαριασμούς  μόνο στο  όνομα του. Για να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα το άτομο με την άνοια μπορεί να εξουσιοδοτήσει ενώ είναι νομικά ικανό, κάποιο άλλο άτομο για να λειτουργεί το λογαριασμό. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτή η εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει αν το άτομο δεν είναι πλέον νομικά ικανό. Αν το άτομο δεν είναι πρόθυμο να συμφωνήσει για αλλαγή στις ρυθμίσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να μιλήσετε με το διευθυντή της τράπεζας για την ανεύρεση μιας πιθανής λύσης.

Έγκαιρος προγραμματισμός σημαίνει:

 1. Να έχετε κοινές υπογραφές σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας.
 2. Να συζητήσετε τα μελλοντικά οικονομικά τα ζητήματα με κάποιον οικονομικό σύμβουλο.
 3. Να κανονίσετε πώς και πότε το άτομο με άνοια μπορεί να έχει πρόσβαση στα χρήματα του.

 

Ένα άτομο μπορεί να υπογράψει το έγγραφο που λέγεται μόνιμο πληρεξούσιο αν είναι νομικά ικανό άτομο κατά το χρόνο της υπογραφής. Το μόνιμο πληρεξούσιο είναι μια νομική  ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σ’ ένα καθορισμένο άτομο να φροντίζει τις οικονομικές υποθέσεις ενός άλλου ατόμου αν αυτό το άτομο αδυνατεί να πράξει μόνο του. Πολλά άτομα έχουν μόνιμο πληρεξούσιο άσχετα αν υπάρχει κάποια ασθένεια ή διάγνωση. Διατίθεται επίσης κανονικό ή γενικό πληρεξούσιο αλλά ισχύει μόνο ενόσω το άτομο είναι νομικά ικανό.Το μόνιμο πληρεξούσιο συνεχίζει να ισχύει μέχρι το θάνατο του ατόμου ή μέχρι να ανακληθεί. Ένα από τα πλεονεκτήματα του μόνιμου πληρεξουσίου είναι ότι επιτρέπει στο άτομο με άνοια να διαλέξει κάποιον να ενεργήσει για λογαριασμό του σε νομικά και οικονομικά ζητήματα όταν δεν μπορεί πλέον να ενεργεί μόνο του. 

 

Έγκαιρος προγραμματισμός σημαίνει:

 1. Εξασφάλιση ότι το άτομο με άνοια έχει την ευκαιρία να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει μόνιμο πληρεξούσιο αν δεν το έχει ήδη κάνει, το συντομότερο δυνατόν μετά τη διάγνωση ενόσω έχει ακόμη την ικανότητα να το κάνει.
 2. Εξασφάλιση ότι η οικογένεια και οι φροντιστές έχουν κάνει μόνιμο πληρεξούσιο για τον εαυτό τους για να διασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις τους είναι αντικείμενο καλής διαχείρισης σε περίπτωση που καταστούν ανίκανοι.
 3. Να έχετε αντίγραφο του μόνιμου πληρεξούσιου και να γνωρίζετε που βρίσκεται.

 

Διαθήκες

Στη διαθήκη δίνονται οδηγίες για τον τρόπο που θα μοιραστεί η περιουσία ενός αποθανόντος. Η διαθήκη είναι νομικά έγκυρη μόνο όταν το άτομο αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις της, οπότε είναι σημαντικό ότι εάν το άτομο με άνοια επιθυμεί να κάνει ή να ανανεώσει μια διαθήκη, να το κάνει ενόσω είναι ακόμη σε θέση να υπογράφει.

Έγκαιρος προγραμματισμός σημαίνει:

 1. Να έχετε ενημερωμένη διαθήκη
 2. Να γνωρίζετε ποιος είναι ο εκτελεστής της διαθήκης και πού βρίσκεται η διαθήκη.

 

Αποφάσεις για ιατρική θεραπεία

Αν χάσει κάποιος την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις για την ιατρική του θεραπεία κάποιο άλλο άτομο θα πρέπει να παίρνει αυτές τις αποφάσεις για λογαριασμό του.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι που διατίθενται για να σας βοηθήσουν να προγραμματίζετε από πριν σχετικά με τις ιατρικές θεραπείες:

 1. Το μόνιμο πληρεξούσιο που καλύπτει ζητήματα υγείας. Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε κάποιο άτομο που θα σας αντικαθιστά στη λήψη αποφάσεων για ιατρικές αποφάσεις.
 2. Έγκαιρη οδηγία, που είναι ένα γραπτό έγγραφο στο οποίο εκφράζετε τις επιθυμίες σας σχετικά με την ιατρική θεραπεία.

 

Έγκαιρος προγραμματισμός σημαίνει:

 1.  Να διασφαλίσετε ότι το άτομο με άνοια έχει την ευκαιρία να κάνει ένα μόνιμο πληρεξούσιο που θα καλύπτει ιατρικά ζητήματα ή έγκαιρη οδηγία.
 2. Να έχετε αντίγραφο του εγγράφου και να γνωρίζετε που βρίσκεται.

 

Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν;

 1. Δικηγόρος
 2. Δικηγορικός Σύλλογος 
 3. Κοινωνικές υπηρεσίες
 4. Σύλλογος Αλτσχάιμερ

Κηδεμονία και Διαχείριση

Yπάρχει Συμβούλιο ή Δικαστική Επιτροπή Κηδεμονίας που μπορεί να διορίσει κηδεμόνα ή διαχειριστή ενός ατόμου που δεν μπορεί πλέον να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του. Αν υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση των υποθέσεων ενός ατόμου με άνοια, ή υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με. τα συμφέροντα του ατόμου, ίσως χρειαστεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υποβληθεί αίτηση για διορισμό κηδεμόνα ή διαχειριστή.